• dimarts, maig 5, 2020 - 15:53

  S'adjunta document amb informació de les proves d'accés a Cicles Formatius 2020 davant de la situació del COVID-19 i el calendari de les proves.

  Per consultes de les proves d'accés a l'IES Salvador Gadea: fp@iesgadea.es
 • divendres, març 6, 2020 - 12:17

  DATES DE PENDENTS

   

  DEPARTAMENT

  DATA

  HORA

  AULA COMENTARIS

  Matemàtiques

  28/04/2020

  14:05

   

  Economía            

  23/03/2010

  15:30 hores

  Exàmen o data límit de portar treballs

  Geografia i Història

  27/04/2020

   

  Cada alumne ha de parlar amb el seu professor d'història per a concretar lloc i hora de l'examen

  Valencià: llengua i Literatura

  28/04/2020

  15:00 hores

   

  Francés

  Primera setmana de maig

   

  Entrega de treball

  Anglés

  31/03/2020

   

   

  Castellà

  02/04/2020

  15:00 hores

   

  Biologia i Geologia

  30/04/2020

  14:00 hores

  Laboratori LBG

  Física i Química

  28/04/2020

  14:00 hores

   

   

  La resta de Departaments han de consultar els alumnes amb el professorat de l’assignatura
 • dimecres, novembre 27, 2019 - 12:33

  Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

  Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

  Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

  Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

  La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

  Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

  El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

  Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

  Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

  Si requereix més informació
 • dimarts, octubre 15, 2019 - 13:46

  Estimados padres/ madres:
  Durante los últimos años se han realizado  cursos de iniciación a la informática, en los cuales los padres/madres con pocos conocimientos en el uso de las herramientas informáticas pudieron iniciarse en el mundo digital.
  Después de estas experiencias tan fructíferas, este curso vamos a continuar con los cursos de formación a padres y se  pueden cursar en horario vespertino: miércoles (18 - 20 horas), de forma semanal desde el 23 de octubre a finales de mayo.
  Si está interesado en alguno, solicite al tutor/a de su hijo/a la documentación para inscribirse y, en fechas próximas, se informarán de los cursos que se impartirán y las fecha de inicio en la web del centro. (http://www.iesgadea.es) .

  Saludos,

  ------------------------------------------------------------------------------
  Estimats padres/ mares: 
  Durant els últims anys s'han realitzat cursos d'iniciació a la informàtica, en els quals els padres/madres amb pocs coneixements en l'ús de les ferramentes informàtiques van poder iniciar-se en el món digital. 
  Després d'estes experiències tan fructíferes, este curs continuarem amb els cursos de formació a pares i es poden cursar en horari vespertí: dimecres (18 - 20 hores) , de forma setmanal des del 23 d'octubre a finals de maig. 
  Si està interessat en algun, sol·licite al tutor del seu fill (o en la Consergeria del Centre) la documentació per a inscriure's i, en dates pròximes, s'informaran dels cursos que s'impartiran i les data d'inici en la web del centre. (http://www.iesgadea.es

  Salutacions,

   

  La Directora
 • dimecres, setembre 11, 2019 - 13:30

   

  Última Normativa publicada: RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.

  ANNEXX NOUS:

   

  Per agilitzar els tràmits adjuntem la documentació existent per la seua lectura pels interessats en el web http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/convalidaciones-y-exenciones

  Tots aquells alumnes que desitgin, bé convalidar o bé sol·licitar l'exempció, han d'utilitzar els models Document (A) i Document (B)

  Han d'omplir l'annex corresponent i entregar-ho en secretària.

   
 • divendres, setembre 6, 2019 - 11:06

  RELACIÓ DE GRUPS, AULES ASSIGNADES i HORARI

  PER AL COMENÇAMENT DEL CURS 2019 – 2020

  DILLUNS   9 DE SETEMBRE   2019

   

  GRUPS

  AULES

  TUTOR / A

  HORARI

  2º A

  2.1

  NATIVIDAD FERNÁNDEZ

  9 H.

  2º B

  2.2

  Mª DEL MAR GALLEGO

  9 H.

  2º C

  2.3

  VALENTÍN CALVO

  9 H.

  2º D

  2.4

  BEATRIZ BARBERÁ

  9 H.

  2º E

  2.5

  MARGA FORRIOLS

  9 H.

  2º F

  2.6

  MAITE SANCHIS

  9 H.

  2º G

  0.2

  J. ANTONIO MARTÍNEZ

  9 H.

         

  3º A

  1.7

  LUPE MURCIA

  10 H.

  3º B

  AULA PLÁSTICA

  BEATRIZ ALBIOL

  10 H.

  3º C

  1.8

  ANTONIO MONTERO

  10 H.

  3º D

  2.8

  MÓNICA PALLARDÓ

  10 H.

  3º E

  2.9

  JULIA PERIS

  10 H.

  3º PMAR

  2.0

  MERCEDES PEÑA

  10 H.

         

  4º A

  2.1

  MAITE CARRETERO

  11 H.

  4º B

  2.2

  FÁTIMA ROMERO

  11 H.

  4º C

  2.3

  PILAR CAÑADA

  11 H.

  4º D

  2.4

  AMPARO IBOR

  11 H.

  4º E

  2.5

  LLUIS RUIZ

  11 H.

  PR 4

  1.0

  MANEL LLÀCER

  11 H.

         

  1º A

  1.1

  JOSÉ LUIS ESPINOSA

  11:30 H.

  1º B

  1.2

  BEGOÑA SEGARRA

  11:30 H.

  1º C

  1.3

  PAULA CEBOLLA

  11:30 H.

  1º D

  1.4

  BLANCA MUÑOZ

  11:30 H.

  1º E

  1.5

  CARLOS PASCUAL

  11:30 H.

  1º F

  1.6

  DIEGO COGOLLOS

  11:30 H.

         

  1 BC1

  2.8

  PAQUI CORBALÁN

  12:30 H.

  1 BC2

  2.9

  FERNANDO SALVADOR

  12:30 H.

  1 BH1

  2.10

  ALEX LIDÓN

  12:30 H.

  1 BH2

  2.11

  VICENTE ABRIL

  12:30 H.

  1 BH3

  2.12

  ANTONIO AGUILAR

  12:30 H.

         

  2 BC1

  2.1

  CONXA CALATAYUD

  13:15 H.

  2 BC2

  2.2

  ENRIQUE CERVERA

  13:15 H.

  2 BH1

  2.3

  RUBÉN ALGARRA

  13:15 H.

  2 BH2

  2.4

  JOAN GREGORI

  13:15 H.

   

  DIRECCIÓ D´ESTUDIS / COORDINACIÓ SECUNDÀRIA.

    • dimecres, setembre 4, 2019 - 22:04

  Recepció alumnes Cicles Formatius - Curs 2018-2019
 • dissabte, agost 31, 2019 - 12:08

  Els alumnes, de nou accés, que s'hagen anotat per a la realització de la prova d'anglés, els informem:

  • El dimarts 3 de setembre, a les 9 del matí, es realitzarà la prova d'anglés d'accés al grup de Plurlingüe de Primer de l'ESO. 
  • l'alumne ha de portar el DNI o qualsevol document oficial que facilite la seua identificació. En cas contrari serà exclòs de la prova. • dimecres, juliol 3, 2019 - 16:04 • dimarts, juliol 2, 2019 - 18:47

  El dimarts 3 de setembre, a les 9 del matí, es realitzarà la prova d'anglés d'accés al grup de Plurlingüe de Primer de l'ESO
Pàgines