• Informació per fer la sol·licitud del títol a la secretaria del centre