Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 12 al dimarts 18 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 21 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 19 Febrer (3 proves) i 26 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 21 Febrer (3 proves) i 28 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 13  febrer (3 proves) i 20 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

 

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació