Aquestes jornades han estat organitzades des de l´Equip Directiu del centre juntament amb el Departament d´Orientació. Les sessions tingueren lloc els dies 14 de desembre de 2015 i 14 de gener de 2016 a l´IES Salvador Gadea. Les sessions foren impartides per Mª José Puchalt i Mª Begoña Segarra. La coordinació la va dur a terme Raquel Simó.