INSTRUCCIONS PER A RECOLLIR EL SOBRE DE MATRÍCULA CURS 2020/21 I POSTERIOR LLIURAMENT EN L'IES SALVADOR GADEA

A causa de la situació actual que vivim tota la Comunitat Educativa amb el *COVID-19, enguany se'ls proporcionarà unes instruccions per a la recollida del sobre de matrícula del seu fill/a per al curs acadèmic 2020/21.
Els sobres de matrícula es recolliran en la data i hora assenyalada per al grup al qual pertany el seu fill/a, en les finestres de Consergeria que donen al porxo del Centre, presentant el carnet escolar de l'alumne/a o el DNI de l'alumne/a.
Una vegada emplenat i emplenat el sobre de matrícula i amb tota la documentació que se'ls sol·licita, l'hauran de portar al Centre també en la data i hora assenyalada, i introduir-lo en la caixa corresponent per al curs acadèmic que vagen a realitzar l'any vinent, aquestes caixes estaran a la seua disposició en el porxo d'entrada al Centre.

Donant-los les gràcies per endavant.
LA DIRECCIÓ