Comprova en el llistat de grups si el teu grup està doblat o no. En cas de no estar doblat l'assistència serà tots els dies, en cas d'estar doblat has de comprovar en el llistat de grups a quin torn pertanys : parell o imparell. En funció del torn que tingues assignat hauràs d'anar els dies indicats en el calendari: una setmana dilluns, dimecres i divendres i la següent dimarts i dijous de forma alternativa.

Llistat dels grups indicant si estan doblats:

 

 

 

 

  • Llistat de grups
  •  
  •  
  •