RELACIÓ DE GRUPS, AULES ASSIGNADES i HORARI

REUNIÓ PARES / MARES INICI DE CURS

CURS 2016 – 2017

HORA:  18 H.  30 MIN.

DILLUNS  10   D´OCTUBRE   2016

 

GRUPS

AULES

TUTOR / A

1º A

1.1.

NATI FERNÁNDEZ

1º B

AULA MÚSICA

CECILIA FERRANDIS

1º C

1.3.

FLORENTINO ROMERO

1º D

1.4.

VALENTÍN CALVO

1º E

1.5.

MAYTE SANCHIS

1º F

1.6.

JOSÉ BAS

 

 

 

2º A

2.1.

SAGRARIO MORALES

2º B

2.2.

DIEGO COGOLLOS

2º C

2.3.

ENRIQUE CERVERA

2º D

2.4.

JOSÉ LUIS ESPINOSA

2º E

2.5.

RAQUEL SIMÓ

2º F

2.6.

ANNA DASÍ

 

 

 

3º A

AULA PLÀSTICA

ROBERT ALBERO

3º B

2.7.

ARACELI SOLER

3º C

TALLER TECNOLOGIA ESO

ANTONIO MONTERO

3º D

1.2.

BEGOÑA SEGARRA

3º PMAR

 

2.0.

CONCHA RÓDENAS

 

 

 

4º A

2.13.

RUBÉN ALGARRA

4º B

1.8.

CRISTINA CLARAMUNT

4º C

AULA TECNOLOGIA BATXILLERAT

MANEL LLÁCER

4º D

0.5.

LLUIS RUIZ

PR 4

1.0.

ADOLF FENOLLÓS

 

 

 

DIRECCIÓ D´ESTUDIS / COORDINACIÓ SECUNDÀRIA.