La realització de la prova per als alumnes de primer ESO, que opten al grup plurilingüe, es realitzarà el proper divendres 20 de juliol a les 9 del matí.

L'alumnat ha de portar el DNI o qualsevol altre document identificatiu.