La data de l'examen o prova para accedir al grup de Plurilingüe de Primer d'ESO es realitzarà el proper 20 de juliol a les 9,30 hores.

Hi haurà una lectura compressiva, una prova de listening i preguntes de vocabulari i gramàtica. Nivell 6 de primària.

L'alumne ha de portar un document identificatiu.