Se li donarà el llibre de Francès als alumnes de 3r ESO que participen en el Banc de llibres

 

Coordinador de Xarxa LLibres