1BAH3  - DIVENDRES 23 - 14:15 HORES

1BAH2 - DILLUNS 26 - 18 HORES

1BAH1 - DIMARTS 27 - 14 HORES

1BAC1 -  DIMARTS 27 - 14 HORES

1BAC2 -  DIMARTS 27 - 14 HORES