A causa de la situació actual que vivim tota la Comunitat Educativa amb el COVID-19, enguany se'ls proporcionarà unes instruccions per al lliurament de llibres pertanyents a la xarxa llibres.

  • El lliurament dels llibres es realitzarà a l'aula, data i hora assenyalada per al grup al qual pertany el seu fill/a.
  • És obligatori l'ús de mascareta i respectar les mesures de seguretat i sanitat, així com el distanciament social.
  • S'entregarà el lot complet de llibres depositant-se en el lloc indicat a aquest efecte. A continuació, se'ls proporcionarà el document de lliurament de llibres i material curricular.
  • Una vegada passada la quarantena necessària, els llibres seran revisats i es comunicarà a aquells casos que no complisquen els requisits de la xarxa perquè siguen esmenats. Recordem que s'han d'entregar folrats i en les mateixes condicions que se'ls van entregar.
  • El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua d'aquests, suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat. Segons l'ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • Aquells que no són de la xarxa llibres i desitgen incorporar-se han d'escriure un correu comunicant-lo a jbas@iesgadea.es i se'ls proporcionaren les indicacions necessàries.

Donant-los les gràcies per endavant.
COORDINACIÓ XARXA LLIBRES
LA DIRECCIÓ