Reclamacions: Les reclamacions als llistats definitius hauran de realitzar-se des de l'assistent telemàtic amb el mateix usuari amb el qual es va fer la sol·licitud. El termini de presentació d'al·legacions als llistats definitius finalitzarà el 20 de juliol.

Del 20 al 28 de juliol : Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissió. L'alumne que no formalitze la matrícula PERD LA SEUA PLAÇA.

4 setembre : Adjudicació de vacants a sol·licitants en llista d'espera.