LLISTAT DE LLIBRES D'E.S.O. 2018 -2019

 

IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ D'ESO I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.