LLISTAT DE LLIBRES DE BATXILLERAT 2018 -2019

Llibres de Batxillerat 2018-2019

ACTUALITZAT TECNOLOGIA INDUSTRIAL (SENSE LLIBRE EL PROPER CURS)

 


IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques 2 i 3. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ DE BATXILLERAT I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.

ESPECÍFICA 2 - 1r BATXILLERAT

ANATOMÍA APLICADA

LLENG. I PRACT. MUSICAL

RELIGIÓ

FRANCÉS

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

ESPECÍFICA 3 - 1r BATXILLERAT

INFORMÀTICA (TIC I)

CULTURA CIENTÍFICA

DIBUIX ARTÍSTIC I

ITALIÀ

ANATOMÍA APLICADA

ESPECÍFICA 2 - 2n BATXILLERAT

PSICOLOGIA

FRANCÉS

INFORMÀTICA (TIC II)

ITALIÀ II

HISTÒRIA MÚSICA I DANSA

DIBUIX ARTÍSTIC II

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II