Publicats els horaris de les proves d'accés a Cicles Formatius que es realitzaran els dies 15 i 18 de juny de 2018.