RELACIÓ DE GRUPS, AULES ASSIGNADES I HORARI PER AL COMENÇAMENT DEL CURS 2018 – 2019
DILLUNS   10   DE   SETEMBRE   2018

2n ESO  -------> 9 H (GIMNÁS)

3r ESO  --------> 10 H   (GIMNÁS)

4t ESO  --------> 11 H  (GIMNÁS)

1r ESO  --------> 11,30 H  (GIMNÁS)

1 BATXILLERAT 12:30 H  (SALA D'USOS MÚLTIPLES)

2 BATXILLERAT 13:15 H (SALA D'USOS MÚLTIPLES)

DIRECCIÓ D´ESTUDIS / COORDINACIÓ SECUNDÀRIA / COORDINACIÓ BATXILLERAT

Més informació