Conselleria d'Educació ha publicat els calendaris i procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en Formació Professional.

Formació Professional de Grau mitjà i de Grau superior:

Assistent d'admissió GM

Assistent d'admissió GS

 

Formació Professional Bàsica:

Assistent d'admissió FP Bàsica

Programes formatius de qualificació bàsica:
Presentació de sol·licituds d’admissió de l’11 al 18 de juliol 

 

Resolució del DOCV del 31 de març de 2017

Informació d'admissió d'alumnat a la web de Conselleria