ATENCIÓ!

 ELS TUTORS LLIURARAN ALS ALUMNES ELS LLIBRES DE TEXT DE XARXALLIBRES AL LLARG DE LA SETMANA DEL 12 AL 16 DE SETEMBRE