Lliurament de llibres de XarxaLlibres curs 2019/2020

 

A causa de la situació actual que vivim tota la Comunitat Educativa amb el COVID-19, enguany se'ls proporcionarà unes instruccions per al lliurament de llibres pertanyents a la xarxa llibres.

 • El lliurament dels llibres es realitzarà a l'aula, data i hora assenyalada per al grup al qual pertany el seu fill/a.
 • És obligatori l'ús de mascareta i respectar les mesures de seguretat i sanitat, així com el distanciament social.
 • S'entregarà el lot complet de llibres depositant-se en el lloc indicat a aquest efecte. A continuació, se'ls proporcionarà el document de lliurament de llibres i material curricular.
 • Una vegada passada la quarantena necessària, els llibres seran revisats i es comunicarà a aquells casos que no complisquen els requisits de la xarxa perquè siguen esmenats. Recordem que s'han d'entregar folrats i en les mateixes condicions que se'ls van entregar.
 • El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua d'aquests, suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat. Segons l'ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 • Aquells que no són de la xarxa llibres i desitgen incorporar-se han d'escriure un correu comunicant-lo a jbas@iesgadea.es i se'ls proporcionaren les indicacions necessàries.

Donant-los les gràcies per endavant.
COORDINACIÓ XARXA LLIBRES
LA DIRECCIÓ

 

 

LLIBRES ESO 2018-2019 (XARXA LLIBRES)

LLISTAT DE LLIBRES D'E.S.O. 2018 -2019

 

IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ D'ESO I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.

Xarxallibres: Ampliació d'alguns terminis

BANC DE LLIBRES 2017-2018. AMPLIACIÓ D'ALGUNS TERMINIS

La Subdirecció General de Centres Docents comunica que s'han ampliat certs terminis relacionats amb el Banc de llibres:

 • S'amplia el termini de presentació de noves sol·licituds per part de les famílies fins el 23 de juny.
 • S'amplia el termini d'actualització del catàleg fins el 30 de juny.
 • Així com el termini per remetre la comunicació de necessitats dels estudis de PRIM-EE fins el 30 de juny.

BANCO DE LIBROS 2017-2018. AMPLIACIÓN DE ALGUNOS PLAZOS

La Subdirección General de Centros Docentes comunica que se han ampliado algunos plazos relacionados con el Banco de libros:

 • Se amplía el plazo de presentación de nuevas solicitudes por parte de las familias hasta el 23 de junio.
 • Se amplía el plazo de actualización del catálogo hasta el 30 de junio.
 • Así como el plazo para remitir la comunicación de necesidades de los estudios de PRIM-EE hasta el 30 de junio.

Pàgines