Proves d'accés a Cicles Formatius 2017

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari Proves d'Accés 2017

INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos.

 

Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2017-2018

Estimats pares:

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2018. També per als majors de setze. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 13 al dimarts 19 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 22 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 14  febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

 

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

 

Si requereix més informació

Pàgines