Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

Llistat provisional admesos FP curs 2020-2021

Llistat provisional d'admesos en cicles formatius a l'IES Salvador Gadea.

Les reclamacions es poden fer fins el 22 de juliol.

Les llistes definitives es publicaran el 29 de juliol.

 

 

MATRÍCULA PROVES PAU I SOL·LICITUD DE TÍTOL DE BATXILLERAT

1- ALUMNAT DE SEGON DE BATXILLERAT: (INSTRUCCIONS)

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE:

2BAC1 9 - 10,30 HORAS (18 DE JUNIO)
2BAC2 11,30 - 13  HORAS (18 DE JUNIO)
2BAH1 9 - 10,30 HORAS (19 DE JUNIO)
2BAH2 11,30  - 13 HORAS (19 DE JUNIO)
 

2- CICLES FORMATIUS, MILLORA NOTA PAU I ALTRES (INSTRUCCIONS)

FP / EX-ALUMNOS / OTROS: 9 - 10,30 (22 DE JUNIO)

ALUMNAT DE 4t ESO DEL NOSTRE CENTRE (AJUDA PER A PREINSCRIPCIÓ)

Se comunica a los alumnos/as de cuarto de la ESO, que quieran cursar bachiller o ciclos formativos en nuestro centro y tengan problemas para realizar la preinscripción (del 17 al 25 de junio) en su domicilio, que el próximo día 19 en el aula de informática podremos ayudar a quienes lo deseen.

Para acceder a la explicación deberán solicitarlo al instituto al siguiente correo 46016038@edu.gva.es

Se les contestara a qué hora deben venir.

Los interesado deberán venir con DNI, libro de familia, NIA, cualquier circunstancia particular de la familia (numerosa, monoparental, minusvalía etc.) y móvil por si necesitan algún dato, llamar a su familia.

Se recuerda que deben observar en el instituto y en todo momento las normas sanitarias obligatorias.


Es comunica als alumnes de quart de la ESO, que vulguen cursar batxiller o cicles formatius en el nostre centre i tinguen problemes per a realitzar la preinscripció (del 17 al 25 de juny) en el seu domicili, que el pròxim dia 19 a l'aula d'informàtica podrem ajudar a qui ho desitge.

Per a accedir a l'explicació hauran de sol·licitar-ho a l'institut al següent correu 46016038@edu.gva.es

Se'ls contestarà a quina hora han de vindre.

Els interessat hauran de vindre amb DNI, llibre de família, *NIA, qualsevol circumstància particular de la família (nombrosa, monoparental, minusvalidesa etc.) i mòbil per si necessiten alguna dada, cridar a la seua família.

Es recorda que han d'observar en l'institut i en tot moment les normes sanitàries obligatòries.

 

INFORMACIÓ MATRICULACIÓ PAU

Com és habitual tots els anys, vull informar-vos (especialment als alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius) que el procés de matrícula de les proves PAU es realitzarà en breu (15-25 de juny).  Recordeu que segons l’Orde EDU/3242/2010, els alumnes de cicles d’este curs que hagen superat tots els mòduls a excepció de la FCT i, en el seu cas, el mòdul del projecte poden presentar-se.  Els tutors de segon curs de cicles formatius podeu informar als vostres alumnes.
 
Si un alumne vols presentar-se, bé a la prova completa, bé a la part específica, han de contactar amb el seu tutor o amb el correu pau@iesgadea.es tan ràpidament com siga possible.  
 
Dilluns 15 de juny  es realitzarà, a les 19 hores, una reunió amb els alumnes del nostre centre (pareleu ambe el vostre tutor pera l'enllaç de la videoconferència) per a explicar-los el procés de matriculació a la prova i altres detalls de la gestió. 
 
El 18 de juny hi haurà una xarrada referent al desenrotllament de les proves en què s'informarà en la web del centre i enfocada a l'explicació de l'estructura de les proves cara a les famílies.

Pàgines