Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

CURSO DE FORMACIÓN A PADRES / CURS DE FORMACIÓ A PARES

Estimados padres/ madres:
Durante los últimos años se han realizado  cursos de iniciación a la informática, en los cuales los padres/madres con pocos conocimientos en el uso de las herramientas informáticas pudieron iniciarse en el mundo digital.
Después de estas experiencias tan fructíferas, este curso vamos a continuar con los cursos de formación a padres y se  pueden cursar en horario vespertino: miércoles (18 - 20 horas), de forma semanal desde el 23 de octubre a finales de mayo.
Si está interesado en alguno, solicite al tutor/a de su hijo/a la documentación para inscribirse y, en fechas próximas, se informarán de los cursos que se impartirán y las fecha de inicio en la web del centro. (http://www.iesgadea.es) .

Saludos,

------------------------------------------------------------------------------
Estimats padres/ mares: 
Durant els últims anys s'han realitzat cursos d'iniciació a la informàtica, en els quals els padres/madres amb pocs coneixements en l'ús de les ferramentes informàtiques van poder iniciar-se en el món digital. 
Després d'estes experiències tan fructíferes, este curs continuarem amb els cursos de formació a pares i es poden cursar en horari vespertí: dimecres (18 - 20 hores) , de forma setmanal des del 23 d'octubre a finals de maig. 
Si està interessat en algun, sol·licite al tutor del seu fill (o en la Consergeria del Centre) la documentació per a inscriure's i, en dates pròximes, s'informaran dels cursos que s'impartiran i les data d'inici en la web del centre. (http://www.iesgadea.es

Salutacions,

 

La Directora

Calendari exàmens extraordinaris cicles curs 2018/2019

 

Publicats els horaris dels exàmens de la convocatòria extraordinària de cicles:

 

Pàgines