Adjudicació de vacants Cicles Formatius

Acte públic d’adjudicació de vacants de Cicles Formatius en el saló d'actes del centre:

  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 15 de setembre de 2020 a les 9:30 hores.
  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 21 de setembre de 2020 a les 12:30 hores.
  • Sense llistes d’espera: 23 de setembre de 2020 a les 12.30 hores.

Llistat provisional admesos FP curs 2020-2021

Llistat provisional d'admesos en cicles formatius a l'IES Salvador Gadea.

Les reclamacions es poden fer fins el 22 de juliol.

Les llistes definitives es publicaran el 29 de juliol.

 

 

ALUMNAT DE 4t ESO DEL NOSTRE CENTRE (AJUDA PER A PREINSCRIPCIÓ)

Se comunica a los alumnos/as de cuarto de la ESO, que quieran cursar bachiller o ciclos formativos en nuestro centro y tengan problemas para realizar la preinscripción (del 17 al 25 de junio) en su domicilio, que el próximo día 19 en el aula de informática podremos ayudar a quienes lo deseen.

Para acceder a la explicación deberán solicitarlo al instituto al siguiente correo 46016038@edu.gva.es

Se les contestara a qué hora deben venir.

Los interesado deberán venir con DNI, libro de familia, NIA, cualquier circunstancia particular de la familia (numerosa, monoparental, minusvalía etc.) y móvil por si necesitan algún dato, llamar a su familia.

Se recuerda que deben observar en el instituto y en todo momento las normas sanitarias obligatorias.


Es comunica als alumnes de quart de la ESO, que vulguen cursar batxiller o cicles formatius en el nostre centre i tinguen problemes per a realitzar la preinscripció (del 17 al 25 de juny) en el seu domicili, que el pròxim dia 19 a l'aula d'informàtica podrem ajudar a qui ho desitge.

Per a accedir a l'explicació hauran de sol·licitar-ho a l'institut al següent correu 46016038@edu.gva.es

Se'ls contestarà a quina hora han de vindre.

Els interessat hauran de vindre amb DNI, llibre de família, *NIA, qualsevol circumstància particular de la família (nombrosa, monoparental, minusvalidesa etc.) i mòbil per si necessiten alguna dada, cridar a la seua família.

Es recorda que han d'observar en l'institut i en tot moment les normes sanitàries obligatòries.

 

Informació Prova Plurilingüe del dimarts 3

Els alumnes, de nou accés, que s'hagen anotat per a la realització de la prova d'anglés, els informem:

  • El dimarts 3 de setembre, a les 9 del matí, es realitzarà la prova d'anglés d'accés al grup de Plurlingüe de Primer de l'ESO. 
  • l'alumne ha de portar el DNI o qualsevol document oficial que facilite la seua identificació. En cas contrari serà exclòs de la prova.

Pàgines