Document a presentar al centre on l'alumne autoritza al centre a comunicar-se amb l'interessat/da, en el cas de l'existència de places vacants, en el procediment extraordinari d'adjudicació de vacants de cicles sense llista d'espera.

Descarregar PDF