La utilització del contingut i / o serveis del portal per part de l'usuari implica l'acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d'ús del portal
IES Salvador Gadea dependent de la Conselleria d'Educació es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut, la configuració i la presentació d'aquest portal sense avís previ.
Aquest portal pot contenir enllaços a pàgines externes, del contingut així com de qualsevol altre aspecte de les quals en cap cas n'és responsable la Conselleria d'Educació.
Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en aquest portal són propietat de IES Salvador Gadea i de la Conselleria d'Educació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s'obté el previ consentiment de la Conselleria d'Educació, i excepte quan s'indique el contrari.
Per poder instal∙lar o utilitzar programari que es trobe disponible per a baixar des d'aquest portal, han d'acceptar­se prèviament els termes del contracte de llicència, si n'hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.
IES Salvador Gadea no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l'IES Salvador Gadea.

Protecció de dades de caràcter personal
En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, IES Salvador Gadea vos informa que les dades de caràcter personal 
que ens proporcioneu en emplenar algun formulari d'inscripció, sol∙licitud o consulta que aparega en aquesta web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades el responsable del qualés el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d'Educació.
Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició al tractament de les dades personals, en els termes i condicions previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeucomunicar­ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d'Educació:

IES Salvador Gadea
c/ Encreullades, 4
46960 Aldaia (València)

La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar­-vos els serveis oferts en aquesta web..
IES Salvador Gadea farà ús de les dades de caràcter personal que hi faciliteu exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada 
amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.
IES Salvador Gadea vos informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'aquest portal els jutjats i tribunals de València.