L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Imatge Personal a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGM Perruqueria i Cosmètica Capilar

CFGM Perruqueria i Cosmètica Capilar

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Perruquer/a.
 • Barber/a.
 • Tècnic/a en coloracions capil·lars.
 • Tècnic/a en canvis de forma del cabell.
 • Tècnic/a en tall de cabell.
 • Tècnic/a en posticería.
 • Tècnic/a en manicura.
 • Tècnic/a en pedicura.
 • Tècnic/a o agent comercial d'empreses del sector.
 • Recepcionista en empreses perruqueria.
 • Demostrador/a d'equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Pentinats i arreplegats.
 • Coloració capil·lar.
 • Cosmètica per a perruqueria.
 • Anàlisi capil·lar.
 • Estètica de mans i peus.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Tècniques de tall del cabell.
 • Canvis de forma permanent del cabell.
 • Perruqueria i estilisme masculí.
 • Imatge corporal i hàbits saludables.
 • Màrqueting i venda en imatge personal.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Estètica i Bellesa

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica.
 • Maquillador/a.
 • Tècnic en ungles artificials.
 • Tècnic en depilació.
 • Tècnic en manicura i pedicura.
 • Recepcionista en empreses estètiques.
 • Demostrador d'equips, cosmètics i tècniques estètiques.
 • Agent comercial en empreses del sector.
 • Assessor/venedor en perfumeries i drogueries.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Tècniques d'higiene facial i corporal.
 • Maquillatge.
 • Estètica de mans i peus.
 • Anàlisi estètica.
 • Imatge corporal i hàbits saludables.
 • Cosmetologia per a estètica i bellesa.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Depilació mecànica i decoloració del borrissol.
 • Tècniques d'ungles artificials.
 • Activitats en cabina d'estètica.
 • Perfumeria i cosmètica natural.
 • Màrqueting i venda en imatge personal.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC EN ESTÈTICA I BELLESA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

FULLET INFORMATIU (PDF)

T'esperem per aprendre a maquillar i decorar les ungles sense descuidar res per a la nostra pell.

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGS Assessoria Imatge Personal i Corporativa

CFGS Assessoria Imatge Personal i Corporativa

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Director tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda.
 • Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades.
 • Expert en etiqueta i usos socials.
 • Assessor/consultor d'estilisme en el vestir.
 • Assessor d'estils i tendències.
 • Assistent tècnic d'imatge política, cultural i artística.
 • Assessor en comerços de vestuari i complements.
 • Assessor d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda.
 • Tècnic comercial.
 • Assessor/ consultor d'imatge corporativa.
 • Expert en habilitats comunicatives.
 • Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques.
 • Tècnic especialista en imatge en departament de màrqueting.
 • Director de gabinet d'assessoria d'imatge.
 • Consultor/assessor de protocol i organització d'actes i esdeveniments.
 • Assessor en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics.
 • Assistent personal en l'atenció de la imatge.
 • Organitzador de bodes o Wedding planner.
 • Assessor de premsa especialitzada en imatge personal.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Assessoria cosmètica.
 • Disseny d'imatge integral.
 • Estilisme en vestuari i complements.
 • Assessoria de perruqueria.
 • Assessoria d'estètica.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Protocol i organització d'esdeveniments.
 • Usos socials.
 • Habilitats comunicatives.
 • Imatge corporativa.
 • Direcció i comercialització.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT.
 • De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
 • Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGS Estètica Integral i Benestar

CFGS Estètica Integral i Benestar

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Esteticista.
 • Director tècnic en empreses estètiques i àrees d'imatge personal, de spas i balnearis.
 • Tècnic en tractaments estètics integrals.
 • Especialista en tècniques hidroestéticas.
 • Tècnic en micropigmentació.
 • Tècnic en depilació mecànica i avançada.
 • Tècnic en aparatología estètica.
 • Especialista en bronzejat per mitjà de radiació ultravioleta.
 • Tècnic en massatges estètics.
 • Tècnic en drenatge limfàtic estètic.
 • Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica.
 • Tècnic comercial.
 • Assessor estètic i cosmètic.
 • Formador tècnic en estètica.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Aparellologia estètica.
 • Massatge estètic.
 • Micropigmentació.
 • Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal.
 • Dermoestètica.
 • Cosmètica aplicada a estètica i benestar.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Estètica hidrotermal.
 • Depilació avançada.
 • Drenatge estètic i tècniques per pressió.
 • Tractaments estètics integrals.
 • Projecte d'estètica integral i benestar.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT.
 • De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
 • Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR.

El títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGS Estilisme i Direcció de Perruqueria

CFGS Estilisme i Direcció de Perruqueria

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Direcció tècnica en empreses de perruqueria.
 • Direcció tecnicoartística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda.
 • Especialista en tractaments capil·lars.
 • Assessoria artística de perruqueria.
 • Estilista.
 • Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria.
 • Conseller/a-avaluador/a d’empreses de perruqueria.
 • Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials.
 • Tècnic/a en anàlisi capil·lar.
 • Perruquer/a especialista.
 • Treballador/a qualificat/a en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica.
 • Tècnic/a comercial.
 • Assessoria d’imatge.
 • Formació tècnica en perruqueria.
 • Assessoria de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria.
 • Assessoria de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Dermotricologia.
 • Recursos tècnics i cosmètics.
 • Procediments i tècniques de perruqueria.
 • Estudi de la imatge.
 • Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Tractaments capil·lars.
 • Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.
 • Estilisme en perruqueria.
 • Direcció i comercialització.
 • Perruqueria en cures especials.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT.
 • De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
 • Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA.

El títol de Tècnic Superior en Estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques