Ompliga el següent quëstionari si la seua empresa està interessada en alumnes de la borsa del treball del centre.

Cicle
Dades empresa
Llocs a cobrir