El batxillerat a l’IES Salvador Gadea està format per un equip docent de més de 30 professors i  prop de 250 alumnes, distribuïts en 9 grups (5 grups de primer i 4 de segon) que cursen els següents itineraris:

  1. Modalitat de Ciències.
    1. Itinerari Tecnològic.
    2. Itinerari Científic.
  2. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.
    1. Itinerari de Ciències Socials.
    2. Itinerari d’Humanitats.

A banda de les assignatures troncals i específiques pròpies de cada modalitat, en el bloc d’específiques opcionals, els alumnes poden triar al nostre centre entre cursar Francès, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Tecnologia Industrial, Dibuix Artístic i Pràctica Musical.

L’alumnat de batxillerat participa dels diferents recursos i programes oferits al centre: reforços (Anglés, Matemàtiques, Física i Química, etc.), biblioteca tutoritzada, intercanvi a Basel (Suïssa), activitats d’orientació acadèmica i professional, etc.

Els percentatges d’aprovats en la convocatòria ordinària de les PAU es mantenen al nostre centre propers al 100% i varis dels nostres alumnes han assolit els últims anys el Premi Extraordinari de Batxillerat, refermant el nostre compromís amb un ensenyament públic de qualitat.