IES Salvador Gadea

Departament de Tecnologia

Assignatures

  • Tecnologia ESO
  • Taller Tecnologies ESO
  • Tecnologia Industrial Batxillerat

Professors i hores d'atenció a pares

  • Fco. Javier Boisset
  • J. Diego Cogollos
  • Reyes Ruiz (Cap Departament)
  • Toni Saura (Coordinador TIC)
  • Angel León

Enllaços